Obec Choťovice >> historie 20.03.2019

Obec

Legenda hovoří o tom, že když kníže Slavík z Libice vytáhl se svými houfy oděnců na pomoc císaři Otovi III do Magdeburku, využil jeho nepřítomnosti kníže Boleslav II z rodu Přemyslovců a za pomoci Vršovců vyvraždil celý rod Slavníkovců. Ten samý den zdivočelé hordy vypálily i Choťovskou tvrz a všechny tvrze okolní.

Nová tvrz vznikla pravděpodobně po roce 1345 na místě dnešního domu čp. 15. První dochované písemné zmínky z roku 1357 hovoří o tom, že tvrz drželi Mikuláš a Jan Bartek. Od roku 1392 Mikuláš z Chotějovic a od roku 1447 Hynek z Chotějovic. Po roce 1414 byla ves připojena k hradišťskému panství. Kolem roku 1654 měla ves 10 usedlostí, 6 chalup a dva domky.

Na konci 15. století po vybudování Žehuňského rybníka se postavení vsi značně změnilo, neboť se ocitla bezprostředně na jeho břehu. Choťovice mají mírně nepravidelnou náves. Měří cca 150 x 100 metrů. Vykazuje však náběh téměř k městskému řešení díky částečně vybíhajícím ulicím. V průběhu let se obec rozrůstala. Ještě v roce 1931 žilo v obci 518 obyvatel.

Kostel

Uprostřed návsi se nachází kostel zasvěcený Narození Panny Marie v duchovské fasi Tereziánského katastru Matky Boží, je doložen roku 1357. Středověký kostel, při němž stávala dřevěná zvonice se zvony z let 1525 a 1577 byl zničen bleskem a po roce 1670 znovu postaven nebo přestavěn. Nový kostel byl postaven v ranně barokním slohu. Byl velmi prostý, měl obdélnou plochostropou loď a křížově sklenutý presbytář. Interiér kostela se dochoval dodnes, zatímco exteriér byl přestavěn po roce 1860 romanticky a nízká dřevěná zvonice byla současně nahrazena novou zděnou věží. Přestavbu kostela prováděl stavitel Míča. Je to vůbec nejzajímavější Míčova přestavba kostela, která se tak zařadila k nejbizarnějším stavbám tohoto typu. Zvony pocházejí od kutnohorských zvonařů Daniela Drštíka 1525 a Wondřeje 1577. Kostel byl po pětileté přestavbě 3.července 1864 slavnostně vysvěcen. Vysvěcení byla přítomna i hraběnka Anežka Kinská a mnoho dalších úředníků Chlumeckého panství. Díky činnosti Občanského sdružení ,,Pro Choťovice´´ byl kostel narození Panny Marie dne 24.6.2006 Ministerstvem kultury ČR prohlášen kulturní památkou. V současné době je kostel v havarijním stavu.

Škola

Roku 1891 podali občané Choťovic žádost k nadřízeným orgánům o zřízení školy. Tato žádost byla kladně vyřízena. Již roku 1895 byla slavnostně otevřena nová čtyř-třídní škola. Tuto školu navštěvovalo až 120 žáků. V roce 1964 byla uzavřena a děti navštěvovali základní školu v Žehuni. Budova po rekonstrukci provedené v letech 2001-2002 slouží občanům. Je v ní umístěn Obecní úřad, knihovna, tělocvična, společenská a kulturní místnost.