Občanská vybavenost >> státní správa 20.03.2019

Obec Choťovice spadá:
- pod pověřenou obec III. stupně MěÚ Kolín
- pod Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, Rorejcova 8, 28002 Kolín

více informací o úřadech státní správy naleznete na: www.statnisprava.cz

Na úřad přes internet